Đà Nẵng - Huế

Station

Distance (km)

SE2

SE4

Đà Nẵng

935

13:53

16:26

Huế

1028

12:45

15:30


Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Huế 

Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Đà Nắng

Giờ Tàu ĐSVN từ ngày 15/09/2019

Huế - Đà Nẵng

Station

Distance (km)

SE3

SE1

HUẾ

688

8:32

10:54

ĐÀ NẴNG

791

11:28

13:42Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Huế 

Đặt Vé Tàu Hà Nội Đi Đà Nẵng


Giờ Tàu ĐSVN áp dụng từ ngày 15/09/2019