Nha Trang - Đà Nẵng - Nha Trang

Station

Distance (km)

SE22

Nha Trang 

0

20:04

Ninh Hòa 

34

20:50

Tuy Hòa 

57

22:24 

Diêu Trì

117

00:24

Quảng Ngãi 

387

03:21

Đà Nẵng 

524

06:15


Đặt vé tàu Nha trang đi Đà Nắng

Giờ Tàu ĐSVN áp dụng từ ngày 15/09/2019