Nha Trang - Bình Thuận - Sài Gòn

Station Distance (KM) SNT1    
Nha Trang 0 20:00    
tháp Chàm  92 21:44    
Biên Hòa 382 4:41    
Dĩ An 392 4:56    
Sài Gòn 411 5:26    


Đặt Vé Tàu Chất Lượng Cao Nha Trang - Sài Gòn Ngay

Sai Gòn - Bình Thuận - Nha Trang

Station

Distance (km)

SNT2

SE4

 

Sài Gòn 

0

20:30

19:25

 

Biên Hòa 

29

21:17

20:12

 

Bình Thuận 

175

 

22:58

 

Tháp Chăm 

318

3:59

 

 

Nha Trang 

411

05:30

3:02

 


Đặt Vé Sài Gòn - Nha Trang Ngay

Giờ Tàu ĐSVN áp dụng từ ngày 15/09/2019