Nha Trang - Bình Thuận - Sài Gòn


 Nha Trang  - Sài Gòn

Station Distance (KM) SNT1    
Nha Trang 0 19:20    
tháp Chàm  92 20:51    
Biên Hòa 382 2:45    
Dĩ An 392 3:00    
Sài Gòn 411 3:35    

Đặt Vé Tàu Chất Lượng Cao Nha Trang - Sài Gòn Ngay
 

Sai Gòn - Bình Thuận - Nha Trang

Station Distance (km) SNT2 SE4  
Sài Gòn  0 20:30 19:45  
Biên Hòa  29 21:17 20:30  
Bình Thuận  175   23:20  
Tháp Chăm  318 4:00    
Nha Trang  411 05:35 3:21  

Đặt Vé Sài Gòn - Nha Trang Ngay