Nha Trang - Bình Thuận - Sài Gòn


 Nha Trang  - Sài Gòn

Station Distance (KM) SNT1    
Nha Trang 0 20:00    
tháp Chàm  92 21:44    
Biên Hòa 382 4:41    
Dĩ An 392 4:56    
Sài Gòn 411 5:26    

Đặt Vé Tàu Chất Lượng Cao Nha Trang - Sài Gòn Ngay
 

Sai Gòn - Bình Thuận - Nha Trang

Station Distance (km) SNT2 SE4  
Sài Gòn  0 20:30 19:25  
Biên Hòa  29 21:17 20:12  
Bình Thuận  175   22:58  
Tháp Chăm  318 3:59    
Nha Trang  411 05:30 3:02  

Đặt Vé Sài Gòn - Nha Trang Ngay