Nha Trang - Sài Gòn

Ga đi: Nha Trang

Đến: Sài Gòn

Thời gian đi: 19:20

Giờ đến: 3:35

booking

Nha Trang - Sài Gòn
Nha Trang City Tour
Nha Trang - Sài Gòn

Nha Trang City Tour

Thông tin

Đặt Vé Tàu Giường Nằm Chất Lượng Cao Nha Trang- Sài gòn 

Loại khác